DISLAND
 
Головна сторінка Правіла Зворотній зв'язок
 
 
Українскі народні та соціально-побутові казки
 

Новости и события

Бібліографічні довідки
КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ Антін Володиславович (1878—1941) - український письменник, критик, журналіст, автор збірок оповідань, повістей тощо. Збирав фольклор, упорядковував казки народів світу, українські казки.

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (1819—1897)—видатний український письменник, критик, історик, етнограф, фольклорист, автор численних прозових та поетичних творів, першого українського історичного роману «Чорна рада», видавець творчості Т. Г. Шевченка, історичних і фольклорних матеріалів - «Записки про Південну Русь», «Українські народні легенди» тощо.

МАКСИМОВИЧ Михайло Олександрович (1804—1873) - видатний український вчений-природознавець, філософ, історик, літературознавець, критик, публіцист, фольклорист. Був першим ректором Київського університету (1834). Збірники пісень М. О. Максимовича «Малоросійські пісні», «Українські народні пісні» та ін. поклали початок українській фольклористиці.

МАНЖУРА Іван Іванович літ. псевдонім Іван Калічка; 1851—1893) - український ноет, перекладач, фольклорист, етнограф, автор відомої поеми-казки «Трьомсик-богатир», соціальної лірики «Степові думи та співи», «Над Дніпром» тощо. Він опублікував дві збірки фольклору, зібрані ним на Слобожанщині, куди ввійшло чимало казок.

МАРКОВИЧ Опанас Васильович (1822—1867)—чоловік Марка Вовчка, український фольклорист, етнограф, автор історичних літературних розвідок, музикознавчих праць.

МИРНИЙ Панас (Рудченко Панас Якович; 1849—1920) -автор прозових, драматичних та поетичних творів, за висловом І. Франка «найвидатніший український повістяр», перекладач, збирач народних пісень, легенд, казок, етнографічних матеріалів. Казкн його значною мірою ввійшли до видання «Народні південноруські казки» (Вип. І—II, 1869—1870 рр.)

МОРДОВЕЦЬ (Мордовцев) Данило Лукич (1830—1905) - український та російський письменник, автор романів, повістей, поезій з історичного життя України та Росії, перекладач, записувач і публікатор народних казок.

НОМИС М. (літ. псевдонім Симонова Матвія Терентійо-вича; 1823—1901)—український письменник, фольклорист, етнограф, педагог, автор оповідань, історико-літе-ратурних нарисів, видавець прислів'їв і приказок, збирач і публікатор різних творів фольклору, зокрема й казок.

ПЧІЛКА Олена (Драгоманова Ольга Петрівна, в одруженні- Косач, сестра Драгоманова М. П., мати Лесі Українки; 1849—1930) —українська письменниця - прозаїк, поет, драматург, перекладач, літературний критик, фольклорист, з 1927 р. чл.-кор. АН УРСР, автор етнографічних праць «Українські узори», «Український орнамент», видавець журналу для дітей «Молода Україна», в якому друкувала народні казки. Казки в публікаціях Олени Пчілки знаходимо і в дитячому тижневику «Дзвінок».

РУДАНСЬКИЙ Степан Васильович (1834—1873) - видатний український поет, на думку І. Франка один із най-талановитіших письменників пошевченківського часу, автор «Співомовок», численних сатиричних віршів, ліричних творів, поем, перекладач, збирач пісень, анекдотів, легенд і казок. Поезія С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну» стала народною піснею. Фольклорні його записи головним чином опубліковані у виданнях «Казки та оповідання з Поділля» (К., 1928), «Малоросійські народні легенди й оповідання» М. Драгоманова (1876).

РУДЧЕНКО Іван Якович (літ псевдонім Іван Білик; 1845—1905) - український письменник, критик, перекладач, фольклорист, брат Панаса Мирного, один із авторів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні», видавець першого наукового збірника «Народні південноруські казки» (Вип. І—II, 1869—1870) та «Чумацьких народних пі сень».


Страницы: 1 2 3
 
Вернуться назад | Просмотров: 16 892