DISLAND
 
Головна сторінка Правіла Зворотній зв'язок
 
 
Українскі народні та соціально-побутові казки
 

Новости и события

Бібліографічні довідки
БАРВІНОК ГАННА (літ. псевдонім Білозерської-Куліш Олександри Михайлівни, дружини П. О. Куліша; 1828- 1911), українська письменниця, етнограф і фольклористка, перу якої належать оповідання з життя селян, літературні обробки фольклорних творів та народно-поетичні й етнографічні записи.

ВЕРХРАТСЬКИЙ Іван Григорович (1846—1919) - український письменник, філолог, природознавець, записувач фольклору, автор перекладів ліричних віршів, досліджень з історії української мови, підручників із зоології, ботаніки мінералогії.

ВОВЧОК МАРКО (літ. псевдонім Вілінської Марії Олександрівни, по чоловікові - Маркович; 1833—1907)—видатна українська письменниця, перекладачка, фолькло ристка, збирачка українських народних пісень, прислів'їв і приказок, легенд, переказів, казок.

ГЛІБОВ Леонід Іванович (1827—1893) - видатний український байкар, поет-лірик, автор численних творів для дітей, записувач народної творчості. Поезія Глібова Л. І. «Журба» покладена композитором М. Лисенком на музику, стала народною піснею «Стоїть гора високая...»

ГРІНЧЕНКО Борис Дмитрович (літ. псевдонім Василі» Чайченко, 1863—1910) - видатний український письмен ник, прозаїк, поет, драматург, учений-мовозназець, педагог, етнограф, фольклорист, укладач знаменитого «Слов ника української мови», тритомного зібрання «Етногра фічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерніях», до якого ввійшло багато казок, легенд, замовлянь, прикмет, прислів'їв і приказок, анекдотів тощо.

ГОЛОВАЦЬКИЙ Іван Федорович (1814—1899)—український письменник, громадський діяч, журналіст, головний упорядник літературно-фольклористичного альманаху «Вінок русинам на обжинки».

ГОЛОВАЦЬКИЙ Яків Федорович (літ. псевдонім Балагур Яцько, 1814—1888) - український письменник, перекладач, мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, один з видавців альманаху «Вінок русинам на обжинки», упорядник збірників народних пісень «Народні пісні Галицької та Угорської Русі».

ДРАГОМАНОВ Михайло Петрович (1841—1895) - видатний письменник-публіцист, філософ, фольклорист, автор численних літературознавчих та історичних досліджень, фольклористичних розвідок. Йому належать видання «Історичних пісень українського народу», «Малоруських народних легенд та оповідань», «Розвідки про українську народну словесність і письменство». Драгоманов М. П. - брат Олени Пчілки, дядько Лесі Українки.

ЄФРЕМОВ Петро Олександрович (літ. псевдонім Юноша, 1883 - рік смерті невідомий; брат письменника Сергія Єфремова) - український літературознавець, критик, видавець, редактор журналу «Зоря». Перу Єфремова належать дослідження творчості Т. Шевченка, М. Драгома-нова, М. Костомарова, І. Карпенка-Карого та ін., літературні обробки казок зі збірників В. Гнатюка, Б. Грін-ченка.

КОСТОМАРОВ Микола Іванович (1817—1885) - відомий Діяч української та російської культури - письменник, критик, публіцист, історик і фольклорист. Його перу належать поезії, проза, п'єси, написані за народними переказами, легендами, казками («Сава Чалий» «Переяславська шч», «Загадка» та ін.), записи та публікації народних пісень, казок, легенд. За висловом М. Добролюбова - «один із кращих знавців української мови й писемності».


Страницы: 1 2 3
 
Вернуться назад | Просмотров: 16 891